Dieptedetectie

Wat is dieptedetectie?

Wanneer uw projectgebied verdacht is op explosieven op een grotere diepte dan 4m-mv, dan wordt er vaak dieptedetectie toegepast. In dit geval wordt een sondeereenheid uitgerust met een magnetometerconus. Deze conus detecteert met een straal van ongeveer 1,5 meter en zal alle metalen verstoringen weergeven. Een OCE-Deskundige van euroradar kijkt dan “live” mee naar de data en beoordeelt tijdens het sonderen of deze veilig kunnen worden voortgezet.

Wanneer wordt dieptedetectie toegepast?

Dit is afhankelijk van het doel en het type werkzaamheden dat u wilt uitvoeren. Als u geofysische boringen of een kleefmeting wilt uitvoeren, dan is begeleiding van de sonderingen of boringen meestal voldoende.

Bent u voornemens om om heiwerkzaamheden uit te voeren, dan is het sterk afhankelijk van de trillingsinvloed van het type paal dat u gaat gebruiken. Het kan in dit geval noodzakelijk zijn om de grond vrij te geven van Conventionele Explosieven, omdat de trillingen die ontstaan door bijvoorbeeld heien tot ongewenste detonatie kunnen leiden.

euroradar kan u ontzorgen en voor u en uw werknemers een veilige werkomgeving garanderen. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies op maat.

Hoe verloopt het dieptedetectie proces?

Indien het projectgebied ook tot 4m-mv verdacht is op de aanwezigheid van CE, dan wordt eerst de sondeerlocatie vrijgegeven door middel van oppervlaktedetectie. Dit gebeurt omdat de magnetometer conus de eerste meters de sondeerwagen zelf meet.

Als een sondeerlocatie is vrijgegeven dan zal de OCE-deskundige daarna live meekijken naar de data. Hoeveel sonderingen er nodig zijn en hoeveel tijd de dieptedetectie kost is afhankelijk van uw werkzaamheden en het aantal verstoringen dat er wordt gemeten.

Wilt u meer informatie over diepte detectie?