Grondradar

Professioneel Grondonderzoek door euroradar

Hoe werkt Grondradar?

Hoe werkt Grondradar?

 • check_circleTwee antennes
 • check_circleElektromagnetisch signaal
 • check_circleSignaal reist door bodem tussen antennes

Neem een zender en een ontvanger. De zender zendt een signaal de bodem in. Dit signaal ketst af/ reageert op overgangen in de bodem en keert terug naar de ontvanger. Overgangen zijn: laagovergangen, kabels, leidingen, wapening in bodem, etc.. Elke overgang zorgt voor een unieke afketsing van het signaal. Het signaal dat terugkeert naar de grondradar, vertelt ons iets over de ondergrond.

Grondradar is een techniek  waarbij een beeld van de ondergrond gemaakt wordt. Het apparaat werkt door middel van twee antennes: een zender en een ontvanger. Eén antenne, de zender, zendt een signaal de bodem in. Dit signaal reflecteert vervolgens op een bepaalde manier op bodemovergangen in de bodem en kaatst terug naar de andere antenne, de ontvanger. Doordat het signaal op verschillende bodemovergangen anders reageert, kunnen we deze bodemovergangen onderscheiden. Denk aan onderscheid tussen kunststof, metaal, zand/klei, zand/ veen en meer. Door lijnen te lopen die naast elkaar liggen en vervolgens dit ook te doen dwars op de eerder gelopen lijnen, ontstaat er een grid en kunnen we 3D modellen van de ondergrond verkrijgen. Denk aan een kabel die draait en vervolgens naar grotere diepte afbuigt of de precieze begrenzing van een milieuverontreiniging. Het is zelfs mogelijk een 3D model te maken met kabels, leidingen, explosieven en een milieuverontreiniging. Het vergt  specialistische kennis om radarbeelden op de juiste wijze te interpreteren en onderscheid te maken tussen verschillende objecten.

Grondradar t.o.v. boren

 • check_circleVolledig beeld vd bodem
 • check_circleRisico's tussen sonderingen in kaart

Boringen zijn puntmetingen. Ze geven enkel informatie over het punt waar de boring gemaakt is. Het komt regelmatig voor dat zich een veenlaag bevindt tussen twee sonderingen. Wanneer op zo'n geheel een fundering geplaatst wordt, wordt alle water uit de veenlaag geperst en gaat de constructie op de fundering scheefzakken. Dit brengt grote kosten met zich mee.

Grondradar t.o.v. boren
Grondradar t.o.v. proefsleuven

Grondradar t.o.v. proefsleuven

 • check_circleTekening met kabels en leidingen
 • check_circleMinimale overlast
 • check_circleGoedkoper, sneller, efficiënter

Proefsleuven horen net als lp’s en diskettes bij de verleden tijd. Proefsleuven betekent openzagen van asfalt, verwijderen van bestrating, langdurig afzetten van wegen en grote hopen zand op de weg. Met grondradar kunnen we kabels en leidingen nauwkeurig lokaliseren. Een overzichtelijke kaart opleveren met exacte liggingen van kabels en leidingen met hun dieptes. Graafschade voorkomen.

Met de komst van grondradar behoort het graven van proefsleuven definitief bij de tijd van diskettes floppydisks en lp’s. Bij het graven van proefsleuven moet asfalt open gezaagd worden, bestrating verwijderd worden, opgebracht puin verwijderd worden. Wegen moeten vaak dagenlang afgezet worden, waardoor verkeer omgeleid moet worden en bewoners hun auto niet in de straat kunnen parkeren. Denk aan hopen zand op de weg, een kraan die aan het graven is, hekwerken, veel geluidsoverlast voor bewoners, oudere mensen die niet de straat op durven. Als de kabel of leiding niet op de verwachte positie ligt, moet er nog meer gegraven worden, nog meer asfalt, beton en straatwerk verwijderd worden en duurt de wegafsluiting vaak aanzienlijk langer. Meestal wordt alleen de gezochte kabel/ leiding gerapporteerd, terwijl het regelmatig gebeurt dat er andere kabels/ leidingen dicht in de buurt liggen en niet gevonden worden. Doordat het graven van proefsleuven relatief tijdrovend is, is het vaak ook veel duurder dan grondradar.

Met grondradar wordt uw kabel of leiding efficiënt en goedkoop gelokaliseerd. Het straatwerk hoeft niet verwijderd te worden, kan er direct gemeten worden en kan de wegafzetting vaak na een halve dag alweer verwijderd worden. De overlast voor de bewoners is minimaal. Grote oppervlakken kunnen in een paar uurtjes ingemeten worden. Als resultaat kan de kabel/ leiding over een lang tracé ingemeten worden, ook als deze niet exact op de verwachte locatie ligt en krijgt u een kaart met daarop exact de locatie en diepte van de kabel/ leiding ingetekend.

Grondradar t.o.v. sonderingen

 • check_circleVolledig beeld vd bodem
 • check_circleinformatie tussen sonderingen
 • check_circleRisico's tussen sonderingen in kaart

Sonderingen zijn puntmetingen. Ze geven enkel informatie over het punt waar de sondering gemaakt is. Het komt regelmatig voor dat zich een veenlaag bevindt tussen twee sonderingen. Wanneer op zo'n geheel een fundering geplaatst wordt, wordt alle water uit de veenlaag geperst en gaat de constructie op de fundering scheefzakken. Dit brengt grote kosten met zich mee. Voor de mogelijkheden en een offerte, graag even bellen (010 26 170 80).

Grondradar t.o.v. sonderingen
Van veldwerk naar rapport

Van veldwerk naar rapport

 • check_circle1

Vaak staat er meerdere dagen voor interpretatie van de radardata. Dit lijkt misschien soms veel, maar het bewerken van radargrammen, gelopen meetlijnen, interpreteren, visualiseren is behoorlijk tijdrovend. Het GPS-systeem heeft regelmaltig lastig van verstoring. Hoge bomen en gebouwen kunnen het GPS-signaal dusdanig verstoren dat de positie soms wel 5 tot 10 meter afwijkt en deze lijnen dienen gecorrigeerd te worden. Daarnaast moeten de snelheid van het radarsignaal in de bodem berekend worden om dieptes van objecten te kunnen bepalen. Dit verschilt behoorlijk, afhankelijk van de bodemsoort, de grondwaterspiegel en het vochtgehalte. Ook een toplaag (asfalt of beton), plassen wateren verschillende typen ondergrond beinvloeden het radarsignaal en deze invloeden worden eruit gefilterd. Er wordt er een grid gelopen van meetlijnen naast elkaar en dwars op elkaar. Gemeten lijnen moeten in 3D aan elkaar gerelateerd worden om een 3D model te kunnen maken. Vervolgens worden beelden opgemaakt, gerelateerd aan satellietbeelden en wordt er verslag gedaan van de interpretatie, resultaten en conclusies.

Waarom grondradar?

 • check_circleOpsporen van kabels en leidingen
 • check_circleToplaag niet verwijderen
 • check_circleMinimale overlast

Grondradar is in veel gevallen goedkoper, sneller en prettiger dan veelgebruikte technieken. Denk hierbij eens aan de overlast van proefsleuven, hopen zand op de weg, lange tijdsduur van de wegafzetting, bewoners die niet in hun straat parkeren kunnen en de herrie. Met grondradar hoeft er niet gegraven te worden en kan de wegafzetting vaak na een halve dag alweer weg. Ook volume-bepaling van de hoeveelheid bagger in (water)bodems, lokaliseren van milieuverontreinigingen, explosieven en opsporen van archeologie kan vaak veel goedkoper, efficiënter en met een veel beperktere overlast middels grondradar. Verwijdering van asfalt, beton en klinkers is meestal niet nodig.

Waarom grondradar?

CONTACT

Neem contact op met euroradar

call

Bel ons

Je kunt ons bereiken via
+31 (0) 10 261 70 80
(Ma t/m Vr 08:00 - 17:00 uur)


place

Adres

Statenweg 84d
3039 JH Rotterdam