Archeologisch Onderzoek

Binnen de archeologische monumentenzorg heeft het behoud van vindplaatsen in-situ sterk de voorkeur, zo ook binnen de nieuwe Erfgoedwet. Soms is het niet te voorkomen dat er toch op een vindplaats gebouwd gaat worden. Bij reguliere opgravingen gaat vaak veel van de aanwezige archeologische sporen verloren, waardoor deze later nooit meer met moderne methoden opgegraven kunnen worden, of op een andere manier bij toekomstige bouwplannen betrokken worden.

Grondradar kan worden ingezet om vindplaatsen en plaatsen van archeologische waarde in kaart te brengen, waarna de resultaten zullen bijdragen aan juiste besluitvorming om tot een archeologievriendelijke bouwoplossing te komen.

Vormen van geofysisch onderzoek, zoals de grondradar, kunnen tevens worden ingezet om als onderdeel van een reeds lopend archeologisch vooronderzoek op een snelle, non-destructieve manier een indicatie van de in een gebied aanwezige archeologische waarden te verkrijgen. Zodoende kan deze methode in een goedkoop en snel alternatief voor traditioneel prospectief booronderzoek vormen en kan relatief eenvoudig de lokale bodemopbouw in beeld worden gebracht.

Mogelijkheden

Grondradar (GPR) vormt een ideaal middel voor het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van een breed scala aan archeologische toepassingen, van het karteren van begraafplaatsen, het opsporen van fundamenten, objecten en ondergrondse structuren, het in kaart brengen van de bodemopbouw, het in beeld brengen van vliegtuigcrashes tot het vinden van bunkers en ondergrondse holtes.

Voordelen

 • Non-destructief onderzoek
 • Volledige 3D weergave van de ondergrond
 • Kostenbesparend
 • Geen verrassingen

Werkwijze

 • Grondradar detectie
 • Analyse metingen
 • Data interpretatie
 • Rapportage

Heldere Rapportage

 • Overzichtstekening
 • 3D-Model
 • Detectierapport

euroradar

 • ISO 9001 en VCA Gecertificeerd
 • Conform KNA
 • IVO Verkenning

Wilt u weten wat euroradar voor uw archeologisch onderzoek kan betekenen?

Bij euroradar ondersteunen we je graag bij het archeologisch onderzoek. Onze jarenlange ervaring met grondradar en het interpreteren van de data resulteren in een betrouwbaar rapport en accurate tekeningen.

Neem gerust contact met ons op voor vragen.