Voormalige hockeyvelden Dieren, gemeente Rheden vrijgegeven van explosieven

Voormalige hockeyvelden Dieren, gemeente Rheden vrijgegeven van explosieven
12 november 2020 Han
Banner Gemeente Rheden Hockeyvelden vrijgegeven explosieven

Onlangs kreeg euroradar van de gemeente Rheden het verzoek om de ondergrond van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichweg te onderzoeken op explosieven. Deze explosieven zijn mogelijk achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog.

De aanleiding hiervoor waren diverse grondroerende werkzaamheden die waren uitgevoerd ten behoeve van een archeologisch veldonderzoek. Tijdens het graven van de archeologische proefsleuven was reeds een aantal granaten aangetroffen. In het kader van de ARBO-veiligheid en Openbare Orde en Veiligheid ontstond een risico welke diende te worden beheerst. De gemeente Rheden heeft in de tussentijd het projectgebied afgegrendeld met bouwhekken.

Om een veilige werkomgeving te garanderen is euroradar benaderd voor het opsporen en vrijgeven van Conventionele Explosieven (CE) van het projectgebied.

Euroradar kon gelukkig snel schakelen en hadden in korte tijd de offerte en het projectplan gereed. Hierdoor kon het team al binnen een paar dagen met het werk beginnen. Verder hebben we het dagelijkse contact met Senior OCE Deskundige Theo Derksen gewaardeerd. Hierdoor kon steeds snel geschakeld worden.

Gemeente Rheden

Veilig hockeyen?

Het voormalige terrein van de hockeyvereniging aan de Admiraal Helfrichlaan 87B aan de westzijde van Dieren en ligt ingeklemd tussen de eerder genoemde weg aan de noordzijde, de tennisvereniging aan de westzijde, de Oostlaan aan de zuidzijde en Peter van Anrooylaan aan de oostzijde.

Projectgebied Dieren Gemeente Rheden

Onlangs schreef de Gelderlander hier in haar artikel reeds over en stelde de vraag of de hockey wedstrijden in het verleden dan wel veilig waren als er nog explosieven lagen. Het antwoord daarop is uiteraard dat men gewoon veilig heeft kunnen hockeyen. Zolang je niet in de bodem gaat lopen wroeten of graven was er op die plek niets aan de hand. Het vermoeden bestaat dat deze locatie een voormalig destructie site was voor explosieven uit de oorlog. De reden waarom experts dit denken, zijn de vondsten van veel samengeklonterde en vervormde projectielen en stukken oud ijzer.

Hoe hebben we gezorgd dat het nu veilig is?

Na het ontvangen van de opdracht van de gemeente Rheden hebben we allereerst een projectplan opgesteld. Aan de hand van dit projectplan zijn de medewerkers van euroradar op 13 oktober 2020 het terrein gaan inmeten met detectieapparatuur.

De data van deze metingen wordt tijdens het meten opgeslagen en door een team experts met behulp van een evaluatieprogramma geïnterpreteerd. Dat interpreteren is nodig om te trachten te herkennen welke objecten groot genoeg zijn of de vorm hebben van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Van deze dataset is vervolgens een objectenlijst gemaakt. Met deze objecten lijst zijn onze gecertificeerde OCE deskundige vervolgens buiten aan de slag gegaan om ze 1 voor 1 te benaderen.

Dat benaderen is uiteraard een zeer arbeidsintensief en voorzichtige klus vandaar dat hiervoor ook ten alle tijden een opsporingsteam , bestaande uit een assistent en senior  OCE deskundige, aan meewerkt.

Wat hebben we gevonden in de bodem?

Naast een hoeveelheid explosieven zijn tevens enkele honderden spijkers aangetroffen, waarvan twee plekken met grote concentraties. Over het hele voorterrein verspreid zijn ruim 150 tentharingen aangetroffen, allen net onder het maaiveld. Ook zijn er op het voormalige hockeyveld tientallen magnetische steentjes in het achtergebleven funderingsmateriaal aangetroffen. Over het hele terrein verspreid en op diverse diepten troffen we ook een zestiental magnetische zwerfkeien, aan. Enkele daarvan hadden een flink formaat en gewicht.

Kruiwagen met magnetische kei

Op de plek waar voorheen het clubgebouw van de hockeyvereniging stond hebben we tevens een aantal grondkabels voor data en stroom aangetroffen. De waterleiding voor het oude clubhuis werd niet aangetroffen. Na overleg met onze opdrachtgever zijn de kabels in de bodem achtergebleven. Eveneens is een brandkraan inclusief werkende leiding aangetroffen en via de opdrachtgever gemeld bij de lokale brandweer.

Explosieven vernietigd

Alle explosieven zijn door euroradar tijdelijk veilig gesteld in afwachting van overdracht aan de EODD.

Explosieven gevonden in voormalige Hockeyvelden Dieren

Het ruimen van munitie en explosieven is in Nederland in de wet geregeld en voorbehouden aan de EODD. Voorafgaand aan de start van het project hebben we als euroradar dit project ook aangemeld bij de EODD.

Op woensdag 4 november 2020 zijn de gemelde munitieartikelen in het bijzin van onze Senior OCE deskundige aan de EODD overgedragen. De explosieven zijn op de springlocatie van Gemeente Rozendaal tot vernietiging gebracht.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*