Gemeente Capelle aan den IJssel treft zorgvuldige maatregelen bij het voorkomen van graafschade

Gemeente Capelle aan den IJssel treft zorgvuldige maatregelen bij het voorkomen van graafschade
12 oktober 2021 Han
Banner grondradar gemeente Capelle aan den IJssel

Daar waar de gemeente Capelle aan den IJssel voornemens is om grondroerende werkzaamheden uit te gaan voeren wordt grondig vooronderzoek gedaan. Om schade aan huidige kabels en leidingen te voorkomen wordt Euroradar vaak in het voorstadium van een project benaderd.

Voorafgaand aan de civiele werkzaamheden wordt gecontroleerd of de daadwerkelijke ligging van de ondergrondse kabels en leidingen overeenkomt met de liggingsgegevens van het KLIC en of er ergens knelpunten zijn. Daarnaast wordt er ook gekeken naar eventuele onbekende kabels en leidingen waarvan de liggingsgegevens niet via het KLIC zijn verstrekt, bodemvreemde objecten, ondergrondse verhardingen of bijvoorbeeld achtergebleven funderingsresten.

Knelpunten worden gemarkeerd en classificatie vindt plaats met behulp van de beschikbare KLIC- gegevens. Indien het voor het project wenselijk is, worden er ook dwarsprofielen op aangegeven locaties gegenereerd.

Historie

Bij de Gemeente Capelle aan den IJssel kwamen we in 2019 voor het eerst in contact met een bijzondere vraag of we door zowel de asfaltverharding en de onderliggende ijzeren wapening konden kijken met onze grondradar.

Met behulp van complexe data-analyse processen bleek dat het uiteindelijk mogelijk was om e.e.a. onder de ijzeren wapening inzichtelijk te maken. De ijzeren wapening bleef echter voor een blijvende verstoring zorgen, waardoor niet de beoogde kwaliteit kon worden geleverd maar wel passend en bruikbaar advies. Er zijn toen tevens locaties ingemeten waar geen ijzeren wapening aanwezig was, maar enkel een schone zanderige ondergrond. Hier bleek de data van top kwaliteit te zijn.

Afbeelding 1: Onderzoeksgebied ten behoeve van digitale proefsleuf

Na een geslaagde test heeft de gemeente Capelle aan den IJssel daarna Euroradar benaderd om de exacte positie van de ondergrondse kabels, leidingen en objecten in de diverse projectgebieden van tevoren in kaart te brengen met als doel de gehele ondergrond mee te kunnen nemen in de werkvoorbereiding. Daarnaast draagt dit bij om de hinder voor de bewoners te minimaliseren en bij het voorkomen van graafschade.

Afbeelding 2: Dwarsprofiel op basis van digitale proefsleuf

CROW 500

Als gemeente neemt Capelle aan den IJssel hiermee haar verantwoordelijkheid (ook als opdrachtgever) om de aannemers die in haar gemeente aan de slag moeten te ondersteunen bij het voorkomen van graafschade.

“In de CROW 500 is opgenomen dat we als initiatiefnemer moeten zorgdragen voor het in kaart hebben van de werkelijk ligging van kabels en leidingen. Omdat we uit ervaring weten dat de KLIC-gegevens niet altijd kloppen ondersteunen we onze opdrachtnemers met dit aanvullende grondradaronderzoek. Daarnaast minimaliseren we hiermee verder ook het aantal grondroeringen waardoor de kans op graafschade ook wordt verkleind en de hinder voor de omgeving ook wordt verminderd.”

Aldus Alexander Regeer (Projectleider Kabels & Leidingen bij Gemeente Capelle aan den IJssel)

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe wij grondradar inzetten om graafschade te voorkomen? Aarzel niet en neem contact op met Len.

 

Bel 010 2617080 of stuur een email naar len@euroradar.nl

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*