Begeleiden Boringen & Sonderingen

Begeleiden boringen en vrijgeven boorpunten

Wanneer u boringen of sonderingen wilt plaatsen in een gebied dat verdacht is op ontplofbare oorlogsresten, dan dienen deze locaties van tevoren te worden vrijgegeven of de boringen en sonderingen dienen te worden begeleid door een deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO).

Begeleiden sonderingen

Het plaatsen van sonderingen in gebied dat dieper dan 4 meter verdacht is op ontplofbare oorlogsresten bijvoorbeeld afwerpmunitie, dient te worden begeleid door een deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO).

Een sondeerwagen of -eenheid wordt uitgerust met een magnetometerconus. Op deze manier kijkt de deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) realtime mee of er tijdens het sonderen ferro-metaalhoudende verstoringen worden gemeten.
De magnetometerconus meet de eerste 4 meter ‘zichzelf’. De deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) zal daarom eerst de sondeerpunten vrijgeven door middel van oppervlaktedetectie.

Indien u sonderingen wilt plaatsen in gebied dat niet dieper dan 4 meter minus maaiveld verdacht is, dan is oppervlaktedetectie een geschikte oplossing. Het is ook mogelijk om enkel de sondeerpunten vrij te geven.

Begeleiding sonderingen
Begeleiden onderzoekswerkzaamheden

Begeleiden boringen

Wanneer het niet mogelijk is om van te voren de boorpunten vrij te geven, kunnen wij ook uw boringen begeleiden. Wanneer uw team de boringen uitvoert, zal een Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten aanwezig zijn en ter plekke de boorlocaties vrijgeven.

Indien er een verstoring wordt gemeten kan er direct een nieuw boorpunt worden gekozen!

Vrijgeven boorpunten

Euroradar kan uw boorpunten vrijgeven van ontplofbare oorlogsresten voordat u begint met uw werkzaamheden. In dat geval gaat vaak een Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten van ons met een uitvoerder van u naar de projectlocatie om vooraf bepaalde boorpunten te onderzoeken. Wanneer er geen verstoringen worden gedetecteerd kan het boorpunt worden vrijgegeven door de deskundige. Indien er wel een verstoring is, kan uw uitvoerder een nieuwe locatie bepalen voor die specifieke boring. Alles wordt vastgelegd met GPS en gedocumenteerd. Op deze manier is benaderen meestal niet nodig!

Opstellen Verkort Projectplan

Voordat de werkzaamheden mogen plaatsvinden, wordt er een Verkort Projectplan opgesteld conform CS-OOO. Deze wordt ter kennisgeving aan de betrokken gemeente(s) gestuurd.

Meer weten over begeleiden boringen en/of sonderingen?

Indien u vragen heeft over begeleiden boringen en/of sonderingen en wat het voor uw project betekent, kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen.

    Upload hier je bestanden

    Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. (*)

    Lees hier onze privacyvoorwaarden