Begeleiden Sonderingen

Begeleiden sonderingen.

Het plaatsen van sonderingen in gebied dat dieper dan 4 meter verdacht is op Conventionele Explosieven, bijvoorbeeld afwerpmunitie, dient volgens het CS-OOO te worden begeleid door een Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) voorheen OCE-Deskundige.

Indien u sonderingen wilt plaatsen in gebied dat niet dieper dan 4 meter minus maaiveld verdacht is, dan is oppervlaktedetectie een geschikte oplossing. Het is ook mogelijk om enkel de sondeerpunten vrij te geven.

Euroradar kan u ondersteunen met het plaatsen van de sonderingen tot en met de eindrapportage.

 

 

Opstellen Verkort Projectplan

Voordat de werkzaamheden mogen plaatsvinden, wordt er een Verkort Projectplan opgesteld conform CS-OOO. Deze wordt ter kennisgeving aan de betrokken gemeente(n) gestuurd.

Begeleiden sonderingen

Een sondeerwagen of -eenheid wordt uitgerust met een magnetometerconus. Op deze manier kijkt de Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) realtime mee of er tijdens het sonderen ferro-metaalhoudende verstoringen worden gemeten.

De magnetometerconus meet de eerste 4 meter ‘zichzelf’. De deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO) zal daarom eerst de sondeerpunten vrijgeven door middel van oppervlaktedetectie.

Wilt u meer informatie over het vrijgeven van sondeerpunten of begeleiden van sonderingen?