Oppervlaktedetectie

Explosieven Opsporing

Wat is oppervlaktedetectie?

Oppervlaktedetectie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd; realtime (analoog) en non-realtime (digitaal). Doorgaans kan er een maximale diepte worden bereikt van 4,5 meter minus maaiveld. Dit is echter sterk afhankelijk van het zoekdoel en de locatie. Zo is 20mm geschutmunitie niet te detecteren op 3m-mv, maar een vliegtuigbom weer wel op deze diepte. Tevens spelen de omgeving en ondergrondse verstoringen een grote rol in de maximaal te bereiken diepte en plan van aanpak.

U zult begrijpen dat wij daarom voor elk project een aparte offerte zullen opstellen zodat u precies weet wat er mogelijk is en hoe wij die uitdaging aanvliegen.

Wanneer wordt oppervlaktedetectie toegepast?

Zoals omschreven is dit sterk afhankelijk van het project, de locatie en het zoekdoel. Gesteld kan worden dat bij alle werkzaamheden tot 4m-mv in verdacht gebied oppervlaktedetectie benodigd is. Enkele voorbeelden zijn het vrijgeven van boorpunten en sondeerlocaties, laagsgewijs ontgraven, rioolvervanging en saneringswerkzaamheden.

Heeft u een project waar (oppervlakte)detectie benodigd is, neem dan contact met ons op en zullen wij vrijblijvend een passende offerte voor u opstellen.

Realtime (analoge) Detectie

Bij realtime detectie, ook wel analoge detectie genoemd, wordt de ondergrond gedetecteerd door middel van een magnetometer of metaaldetector. Verstoringen worden direct benaderd door een team, bestaande uit een Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten en Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten. Vaak wordt het team ondersteund door een conform CS-OOO beveiligde graafmachine met machinist die beschikt over een Basiskennis certificaat Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten.

Non-realtime (Digitale) Detectie

Bij non-realtime detectie, ook wel digitale detectie genoemd, wordt de ondergrond gedetecteerd door middel van een magnetometer, multisonde of grondradar. Alle data wordt digitaal opgeslagen en later geïnterpreteerd door onze data-specialisten. De data wordt vervolgens gefilterd op het zoekdoel. Alle verstoringen met gelijkenis aan het te verwachten Ontplofbare Oorlogsresten worden verwerkt tot een objectenlijst. Dit is een lijst met X, Y en Z coördinaten van de verstoringen/objecten.

Vervolgens kan een benaderteam, bestaande uit een Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten en Assistent deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten, deze verstoringen benaderen. Ook in dit geval wordt het team vaak ondersteund door een conform CS-OOO beveiligde graafmachine met machinist die beschikt over een Basiskennis certificaat Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten.

Ja, ik wil graag meer informatie over oppervlakte detectie!