Oppervlaktedetectie

Wat is oppervlaktedetectie?

Oppervlaktedetectie kan realtime (analoog) of non-realtime (digitaal) worden uitgevoerd. Doorgaans kan er met oppervlaktedetectie een maximale diepte worden bereikt van 4,5 meter minus maaiveld (hierna: m-mv). Dit is echter sterk afhankelijk van het zoekdoel en de locatie. Zo is 20mm geschutmunitie te klein om te detecteren op 3m-mv, maar een vliegtuigbom vinden we wel op deze diepte. Tevens spelen de omgeving en ondergrondse verstoringen een grote rol in de maximaal te bereiken diepte. Ons plan van aanpak passen we altijd aan op de omstandigheden op uw projectlocatie.

U zult begrijpen dat wij daarom voor elk project een aparte offerte zullen opstellen zodat u precies weet wat er mogelijk is en hoe wij te werk gaan.

Wanneer wordt het toegepast?

Zoals omschreven is de toepassing van verschillende detectiemethodes sterk afhankelijk van het project, de locatie en het zoekdoel. Gesteld kan worden dat bij alle werkzaamheden tot 4m-mv in verdacht gebied oppervlaktedetectie benodigd is. Enkele voorbeelden zijn het vrijgeven van boorpunten en sondeerlocaties, laagsgewijs ontgraven, rioolvervanging en saneringswerkzaamheden.

Heeft u een project waar (oppervlakte)detectie nodig is? Neem contact met ons op en wij zullen vrijblijvend een offerte voor u opstellen.

Realtime (analoge) Detectie

Bij realtime detectie, ook wel analoge detectie genoemd, wordt de ondergrond onderzocht door middel van een magnetometer of metaaldetector. Verstoringen worden direct benaderd door een team, bestaande uit een Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten en Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten.

Vaak wordt het team ondersteund door een conform CS-OOO beveiligde graafmachine met machinist die beschikt over een Basiskennis certificaat Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten.

Non-realtime (Digitale) Detectie

Bij non-realtime detectie, ook wel digitale detectie genoemd, wordt de ondergrond onderzocht door middel van een magnetometer, multisonde of grondradar. Alle data wordt digitaal opgeslagen en later geïnterpreteerd door onze specialisten. De data wordt vervolgens gefilterd op het zoekdoel. Alle verstoringen met gelijkenis aan de te verwachten ontplofbare oorlogsresten worden verwerkt in een objectenlijst. Dit is een lijst met X, Y en Z coördinaten van de verstoringen/objecten.

Vervolgens kan een team bestaande uit een Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten en Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten deze verstoringen benaderen. Ook in dit geval wordt het team vaak ondersteund door een conform CS-OOO beveiligde graafmachine met machinist die beschikt over een Basiskennis certificaat Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten.

Meer weten over explosieven opsporing?

Indien u vragen heeft over explosieven opsporing en wat het voor uw project betekent, kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen.

    Upload hier je bestanden

    Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. (*)

    Lees hier onze privacyvoorwaarden