Werkwijze explosieven opsporing

Euroradar zal u van alle zorgen ontzien en alle processen rondom het opsporen van ontplofbare oorlogsresten voor u afhandelen. Wij stellen het benodigde projectplan op, verzorgen projectinstructies en leveren een proces-verbaal van oplevering aan het einde.

Elk project is anders, daarom zal Euroradar altijd haar werkwijze afstemmen op de situatie en in samenwerking met u tot een passende oplossing komen.

Explosieven opsporing

Het proces begint met een projectplan, welke door alle betrokken partijen dient te worden goedgekeurd voordat de werkzaamheden voor Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten plaatsvinden. Vervolgens zal Euroradar realtime of non-realtime uw werkgebied detecteren. De hieruit voortkomende data wordt door onze professionals geïnterpreteerd en omgezet in een kaart en objectenlijst. Op basis van de objectenlijst zal Euroradar elk verdacht punt benaderen en identificeren. Eventueel aangetroffen explosieven worden verwijderd en overgedragen aan de EODD. Alles wordt zorgvuldig gedocumenteerd en verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Afsluitend ontvangt u een proces-verbaal van oplevering dat uw projectgebied vrijgeeft van explosieven waardoor de grondroerende werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Lees hieronder meer over hoe het proces van explosieven opsporing stap voor stap verloopt.

Voorbeeld van verschoten geschutmunitie
Geschutmunitie met roestvorming

Opstellen Projectplan Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten

Voordat het opsporen van explosieven (ontplofbare oorlogsresten) mag plaatsvinden, dient het gecertificeerde opsporingsbedrijf een projectplan op te stellen. Hierin staat alle benodigde informatie met betrekking tot de locatie, het zoekdoel, de werkwijze en de betrokken partijen.

Het projectplan wordt volledig conform het CS-OOO opgesteld en ter goedkeuring aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag van de betreffende gemeente(s) verzonden. Indien er enkel detectie plaatsvindt – er wordt dus niet gegraven naar explosieven – dan wordt het projectplan ter kennisgeving verzonden.

Bij elke vorm van explosieven opsporing dient er een projectplan te worden opgesteld.

Luchtfoto van een loopgraaf

Uitvoeren detectie

Er zijn verschillende soorten detectiemethodes; afhankelijk van de locatie, het zoekdoel en de geplande werkzaamheden zal er per situatie een passende methode worden gekozen.

De verschillende detectiemethodes zijn:

Interpreteren Data

Wanneer er wordt gekozen voor non-realtime (digitale) detectie, wordt de opgenomen data door onze specialisten met behulp van filters geïnterpreteerd en uitgewerkt tot een objectenlijst. Deze lijst bevat alle verstoringen gelijkend aan het te verwachten aan te treffen ontplofbare oorlogsresten (voorheen CE).

De afbeelding laat links een foto zien van een wapenopstelling met loopgraven (genomen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog). Rechts ziet u exact dezelfde locatie aan de hand van magnetometrie data. De rode en blauwe vlekken zijn alle verstoringen.

Links: Luchtfoto ten tijde van Tweede Wereldoorlog (1944). | Rechts: Magnetometrie data (2018) van dezelfde locatie.

Benaderen Objecten

Het benaderen van verstoringen gebeurt met de schep of machinaal met een (beveiligde) graafmachine. Dit hangt af van de diepte van de objecten en type ondergrond.

Tijdens het benaderen van objecten mag enkel bevoegd personeel aanwezig zijn. Personeel op locatie dient minimaal in bezit te zijn van een Basis OOO-certificaat

Wanneer een object wordt geïdentificeerd als zijnde Ontplofbare Oorlogsresten (OO) zal de Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten de situatie veiligstellen. Er wordt een Voorziening voor Tijdelijk Veilig Stellen (VTVS) ingeschakeld en de EODD wordt op de hoogte gesteld. Deze partij zal het niet gesprongen explosief vervolgens detoneren op een ruimingslocatie.

Opstellen Proces-verbaal van Oplevering

Na afronding van de opsporings- en benaderwerkzaamheden wordt een een Proces-verbaal van Oplevering opgesteld. Dit document geeft het onderzochte gebied vrij van explosieven (ontplofbare oorlogsresten) en beschrijft de verrichtte werkzaamheden. Deze wordt volledig conform CS-OOO opgesteld en bevat ook altijd een vrijgavetekening.

Uitsnede tekening met locaties van ontplofbare oorlogsresten (voorheen CE)

Meer informatie?

Heeft u vragen met betrekking tot het opsporen van explosieven (ontplofbare oorlogsresten) ? Of wilt u graag weten wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

    Upload hier je bestanden

    Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. (*)

    Lees hier onze privacyvoorwaarden