Werkwijze Explosieven Opsporing

euroradar zal u van alle zorgen ontzien en alle processen rondom het opsporen van conventionele explosieven voor u afhandelen. Wij stellen het benodigde projectplan op, verzorgen projectinstructies en leveren een proces-verbaal van oplevering aan het einde.

Elk project is anders, daarom zal euroradar altijd haar werkwijze afstemmen op de situatie en in samenwerking met u tot een passende oplossing komen.

Explosieven opsporing

Het proces begint met een projectplan, welke door alle betrokken partijen dient te worden goedgekeurd voordat de OCE-werkzaamheden plaatsvinden. Vervolgens zal euroradar real time of non-real time uw werkgebied detecteren. De hieruit voortkomende data wordt door onze professionals geïnterpreteerd en omgezet in een kaart en objectenlijst. Op basis van de objectenlijst zal euroradar elk verdacht punt benaderen en identificeren. Eventueel aangetroffen explosieven worden verwijderd en overgedragen aan de EODD. Alles wordt zorgvuldig gedocumenteerd en verwerkt in een overzichtelijke rapportage. Tevens zal u een proces-verbaal van oplevering krijgen dat uw projectgebied vrijgeeft van explosieven waardoor de grondroerende werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Lees hieronder meer over hoe het explosieven opsporingsproces stap voor stap verloopt.

Voorbeeld van verschoten geschutsmunitie

Geschutsmunitie met roestvorming

 

Luchtfoto van een loopgraaf

Opstellen Projectplan OCE

Voordat explosieven opsporing mag plaatsvinden, dient het OCE-bedrijf een projectplan op te stellen. Hierin staat alle benodigde informatie met betrekking tot de locatie, het zoekdoel, de werkwijze en de betrokken partijen.

Het projectplan wordt volledig conform het WSCS-OCE opgesteld en ter goedkeuring aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag van de betreffende gemeente(s) verzonden. Indien er enkel detectie plaatsvindt, er wordt dus niet gegraven naar explosieven, dan wordt het projectplan ter kennisgeving verzonden.

Bij elke vorm van explosieven opsporing dient er een projectplan te worden opgesteld.

Uitvoeren Detectie

Er zijn verschillende soorten detectiemethodes; afhankelijk van de locatie, het zoekdoel en de geplande werkzaamheden zal er per situatie een passende methode worden gekozen.

De verschillende detectiemethodes zijn:

Realtime (analoge) detectie

 

Links: Luchtfoto ten tijde van Tweede Wereldoorlog (1944). | Rechts: Magnetometrie data (2018) van dezelfde locatie.

Interpreteren Data

Wanneer er wordt gekozen voor non-realtime (digitale) detectie, wordt de opgenomen data door onze specialisten met behulp van filters geïnterpreteerd en uitgewerkt in een objectenlijst. Deze lijst bevat alle verstoringen met gelijkenis aan het te verwachte aan te treffen CE.

De afbeelding laat links een foto van vier wapenopstelling met loopgraven (genomen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog). Rechts ziet u exact dezelfde locatie aan de hand van magnetometrie data. De rood en blauwe vlekken zijn alle verstoringen.

Benaderen Objecten

Het benaderen van verstoringen gebeurd met de schep of machinaal met een beveiligde graafmachine. Dit hangt af van de diepte van de objecten en type ondergrond.

Tijdens het benaderen van objecten mag enkel bevoegd personeel aanwezig zijn. Personeel op locatie dient minimaal in bezit te zijn van een Basis OCE-certificaat.

Wanneer een object wordt geïdentificeerd als zijnde een Conventioneel Explosief (CE) zal de Senior OCE-deskundige de situatie veilig stellen. Er wordt een Voorziening voor Tijdelijk Veilig Stellen (VTVS) ingeschakeld en de EODD wordt op de hoogte gesteld. Die het niet gesprongen explosief zal detoneren op een ruimingslocatie.

Vondst van een Conventioneel Explosief (Geschutsmunitie, verschoten)

 

Uitsnede Tekening met Locaties van CE

Opstellen Proces-verbaal van Oplevering

Na afronding van de opsporings- en benaderwerkzaamheden wordt een een Proces-verbaal van Oplevering opgesteld. Dit document geeft het onderzochte gebied vrij van explosieven en behandelt de verrichte werkzaamheden. Deze wordt volledig conform WSCS-OCE opgesteld en bevat ook altijd een vrijgavetekening.

Meer informatie?

Heeft u vragen met betrekking tot explosieven opsporing? Of wilt u graag weten wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!