Grondradar

Grondradaronderzoek

Door middel van ons grondradarsysteem kunnen wij in de grond kijken zonder te graven! Dit biedt uitkomst op veel gebieden, bijvoorbeeld:

  • Kabels en leidingen. Breng de exacte ligging van alle kabels en leidingen in kaart zonder een proefsleuf te graven.
  • Archeologie. Lokaliseer oude funderingen, bunkers of andere structuren volledig in situ.
  • Bodemstructuur. Rapportage van verschillende bodemlagen en de bodemopbouw zonder het plaatsen van boringen.
  • Milieuverontreinigingen. Lekkages of verontreinigingen duidelijk in kaart gebracht of in een 3D-model weergegeven.

Bovenstaande voorbeelden kunnen u veel kosten besparen doordat u voor het graven al weet wat er in de grond zit. Soms zijn de graafwerkzaamheden zelfs niet meer nodig! Als u wil weten wat grondradar voor uw project kan betekenen, kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij denken graag met u mee.

Bodemverontreiniging 2D Weergave
Bodemverontreiniging 3D-Model

Grondradaronderzoek & opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Gecertificeerd conform cs ooo

Grondradar
onderzoek

Zonder daadwerkelijk de grond in te gaan.

Digitale proefsleuf

Brengt ondergondse structuren visueel in kaart.

Hoe werkt grondradar?

Grondradar is een techniek waarbij een beeld van de ondergrond gemaakt wordt. Het apparaat werkt door middel van twee antennes: een zender en een ontvanger. Eén antenne, de zender, zendt een signaal de bodem in. Dit signaal reflecteert vervolgens op een bepaalde manier op bodemovergangen in de bodem en kaatst terug naar de andere antenne, de ontvanger.

Doordat het signaal op verschillende bodemovergangen anders reageert, kunnen we deze bodemovergangen onderscheiden. Denk aan onderscheid tussen kunststof, metaal, zand, veen, klei en meer. Door lijnen te lopen die naast elkaar liggen en vervolgens dit ook dwars op de eerder gelopen lijnen te doen, ontstaat er een grid. Deze lijnen en dus de signalen worden vastgelegd door middel van GPS, waardoor de locatie van ondergrondse verstoringen/objecten tot op de centimeter nauwkeurig is.

Grondkabels opsporen
Inzet Grondradar (GPR)

Interpretatie & Rapportage

Het interpreteren van de data en deze uitwerken tot een bruikbare en overzichtelijke rapportage vergt veel kennis en specialisme. De tijd die dit in beslag neemt hangt af van het oppervlakte van de locatie, het zoekdoel en het gelopen grid. Dit is dus per project verschillend.

De rapportage kan op meerdere manieren worden verzorgd; gebruikelijk is een platte AutoCAD of GIS-tekening. Echter is een 3D-model van bijvoorbeeld een bodemverontreiniging ook mogelijk.

Grondradar t.o.v. boringen

Boringen en sonderingen worden vaak ingezet om de geofysische samenstelling van de bodem vast te stellen. Dit kan ook met grondradar. Het grote voordeel is dat u door grondradar het gehele projectgebied inzichtelijk kan krijgen, en niet enkele punten zoals bij boringen.

Bovendien ondervindt de omgeving geen hinder van de werkzaamheden, omdat deze non-destructief zijn; er hoeven helemaal geen boringen te worden geplaatst. Afhankelijk van de ondergrond behaalt grondradar diepte van gemiddeld 3 meter minus maaiveld.

Archeologisch bodemonderzoek
Grondradar als alternatief voor boringen

Proefsleuven t.o.v. grondradar

Met de komst van grondradar behoort het graven van proefsleuven definitief bij de tijd van diskettes, floppydisks en lp’s. Bij het graven van proefsleuven wordt asfalt open gezaagd, bestrating verwijderd en opgebracht puin afgevoerd. Daarnaast wordt vaak een deel van de weg afgezet of tijdelijk omgeleid. Zoals u waarschijnlijk weet, kost dit vaak veel tijd en geld, bovendien heeft u kans op graafschade.

Met grondradar wordt uw kabel of leiding efficiënt en goedkoop gelokaliseerd. Het straatwerk hoeft niet verwijderd te worden, er kan direct worden gemeten en wegafzetting is vaak niet nodig of zeer tijdelijk.

Bovendien kan de kabel of leiding over een lang tracé worden ingemeten, ook als deze niet exact op de verwachte locatie ligt. Als rapport krijgt u een kaart met daarop exact de locatie en diepte van de kabel of leiding ingetekend.

Rapportage mogelijkheden

Grondradar data kan op meerdere manieren worden gerapporteerd. Wilt u enkel weten waar een oude fundering ligt zodat u uw sondeerlocaties kunt bepalen? Dan zal een 2D CAD- of GIS-tekening volstaan. Wilt u een goed beeld van de grootte van een bodemverontreiniging? Dan is een 3D-model wellicht de beste keuze.

Er is heel veel mogelijk en geen enkel project is hetzelfde. Daarom denken wij graag met u mee!

3D-Model Kabels en Leidingen

Grondradar toepassen op uw project?

Heeft u vragen met betrekking tot de inzet van ons grondradarsysteem, of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor uw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

    Upload hier je bestanden

    Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. (*)

    Lees hier onze privacyvoorwaarden