Certificering

Kwaliteit staat bij ons vooraan, daarom beschikt euroradar en haar team, naast alle benodigde certificering voor het opsporen van Conventionele Explosieven, over vele certificaten en diploma’s. Zo hebben al onze werknemers op locatie bijvoorbeeld een VCA Vol certificaat en BHV.

Hieronder volgen de certificaten en diploma’s waar wij als bedrijf en team over beschikken.

CS-OOO Deelgebied A

Deelgebied A betreft de opsporing van CE.

“Een organisatie die binnen het kader van het CS-OOO (voorheen WSCS-OCE) werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de opsporing van Conventionele Explosieven.”

CS-OOO Deelgebied B

Deelgebied B betreft de civieltechnische ondersteuning .

“Het geheel van organisatie en uitvoering van civieltechnische activiteiten die de opsporing van Ontplofbare Oorlogs resten (voorheen Conventionele Explosieven) mogelijk maken en onder eindverantwoordelijkheid van een opsporingsbedrijf worden uitgevoerd.”

ISO 9001

De wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement.

VCA Vol

Al onze werknemers op locatie beschikken over een VCA VOL certificaat.

BHV

Al onze werknemers op locatie beschikken over BedrijfsHulpVerlening.