Tag Archives: CS-OOO

by in Achtergrond, Blog

Waarom wij ons jaarlijks laten certificeren

Kwaliteitsmanagement, veiligheid, transparantie en betrouwbaarheid zijn de kernwoorden die we bij Euroradar graag verankeren in onze organisatie. Om die reden kennen we de volgende certificeringen bij Euroradar:

Certificering Schema Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO Deelgebied A en B)
ISO 9001 -2015
VCA** 2017 6.0

Kwaliteitsmanagement komt terug in alle onderdelen van onze organisatie. Kwaliteitsmanagement zorgt ervoor dat onze diensten blijven voldoen aan de behoeften en specificaties van onze klanten.

Door elk jaar ons ISO 9001 kwaliteitsmanagement, VCA** en CS-OOO processen te laten certificeren, borgen we continue de verbetering van onze kwaliteit en veiligheid. Het gevolg hiervan is een constante verbetering van onszelf en onze medewerkers. Daarmee verbeteren we ook onze dienstverlening aan u.

Door gebruik te maken van het ISO 9001 systeem zien wij dat:

De kwaliteit van onze diensten aantoonbaar is verbeterd;
Als gevolg daarvan de klanttevredenheid is gestegen;
Ons aanpassingsvermogen sterk verbeterd is;
Onze omzet sterk is gestegen.

by in Achtergrond, Algemeen, Blog, Conventionele Explosieven, Kennisbank

Nieuw Certificatieschema Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten CS-OOO

Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de WSCS OCE certificering wijzigen naar het nieuwe Certificatieschema Opsporen van ontplofbare oorlogsresten CS-OOO. Een aantal zaken zijn hierbij van belang om te benoemen. De belangrijkste veranderingen hebben we hieronder op een rij gezet:

De term ‘Opsporen Conventionele Explosieven’, ook wel ‘Niet Gesprongen Explosieven’ NGE genoemd, wordt aangepast naar ‘Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’;
De eisen voor uitvoering van historisch vooronderzoek CE worden ondergebracht in een privaatschema vooronderzoek en risicoanalyse;
Eisen aan deskundigheid van personeel wordt overgebracht naar een verplichte aparte persoonsregistratie CS-OOO. Dit is ingericht vanuit grondslag accreditatienorm NEN-EN ISO/ IEC 17021-1:2015, gericht op managementsystemen;
Eisen die worden gesteld aan certificerende instellingen zijn opgenomen in het certificatieschema (voorheen was dit opgenomen in de WDA&T).