Tag Archives: explosieven opsporen

by in Blog, Projecten Explosieven opsporen

Opsporingswerkzaamheden in het Nederlands Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum werd in 1912 opgericht door historicus Hoefer om het typisch Nederlandse leven, tradities en ambachten die door de industrialisatie langzaam verdwenen, te conserveren. In 1918 opende het museum zijn deuren voor het publiek.

Het Openluchtmuseum tijdens de Tweede Wereldoorlog

In het Openluchtmuseum stonden tijdens de Tweede Wereldoorlog al monumentale huisjes. Het museum was destijds wel gesloten.

Als gevolg van de Slag om Arnhem in 1944 werden vele Arnhemmers dakloos omdat het centrum van de stad ontruimd moest worden. Om de dakloze Arnhemmers onderdak te verlenen werd de collectie ondergebracht in een depot. Tot januari 1945 vonden naar zeggen meer dan 600 daklozen tijdelijk onderdak in het museum. Na de bevrijding werd het Openluchtmuseum hersteld, want de bombardementen hadden ook daar schade aangericht. Vandaag de dag nog kun je in het Openluchtmuseum een aantal herinneringen terug vinden uit de Tweede Wereldoorlog. Een voorbeeld daarvan zijn de aantekeningen op het plafond van een woning in de Zaanse Buurt, die tijdelijk als apotheek dienst heeft gedaan in de periode dat geëvacueerde in het museum woonden.

by in Blog, Bodemvondsten, Projecten Explosieven opsporen

Terrein voor windpark Nij Hiddum Houw vrij van explosieven

Aan de Friese zijde van de afsluitdijk is gestart met de ontwikkeling van het Windpark Nij Hiddum-Houw. Het gebied rondom de Afsluitdijk is het toneel geweest van oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gebied is als verdacht verklaard op de aanwezigheid van uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven ontplofbare oorlogsresten.

Combinatie Jansma Westra gaat het project van windpark Nij Hiddum-Houw realiseren. Ten behoeve van dit windpark zullen er tijdelijke en permanente opstelplaatsen voor hijskranen, toegangswegen, kabelsleuven en windmolenlocaties worden gerealiseerd.

by in Algemeen, Blog, Projecten Explosieven opsporen

500 lbs Brisantbommen gevonden in Heerlen

Tijdens voorbereidende graafwerkzaamheden op het bedrijventerrein Trilandis in Heerlen is WDP dit voorjaar gestuit op een vliegtuigbom. Het bleek te gaan om een Amerikaanse brisantbom van 500lbs uit de Tweede Wereldoorlog.  De graafwerkzaamheden zijn naar aanleiding van deze vondst direct gestaakt.

“Door de spontane vondst van de eerste bom liep de bouw van de aanvullende hallen mogelijk vertraging op. Het opsporingsonderzoek diende met grote spoed te worden uitgevoerd. Dit is waar Euroradar ons en de gemeente enorm fijn hebben bijgestaan”

aldus Girt-Jan Vissers van WDP.

by in Achtergrond, Algemeen, Blog

Euroradar sponsort Stichting Gevonden-verloren

Vanaf november 2020 mag Stichting Gevonden-verloren rekenen op de ondersteuning van Euroradar en BeoBOM. Stichting Gevonden-verloren bestaat uit een groep vrijwilligers die met behulp van diverse materialen zoals metaaldetectors, magneten en pinpointers mensen helpen met het terugvinden van verloren dierbare items.

Het aantal vrijwilligers is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 45. Ook bij archeologisch onderzoek en archeologische opgravingen worden de vrijwilligers ingezet.

by in Algemeen, Blog, Projecten Explosieven opsporen

Voormalige hockeyvelden Dieren, gemeente Rheden vrijgegeven van explosieven

Onlangs kreeg Euroradar van de gemeente Rheden het verzoek om de ondergrond van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichweg te onderzoeken op explosieven. Deze explosieven zijn mogelijk achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog.

De aanleiding hiervoor waren diverse grondroerende werkzaamheden die waren uitgevoerd ten behoeve van een archeologisch veldonderzoek. Tijdens het graven van de archeologische proefsleuven was reeds een aantal granaten aangetroffen. In het kader van de ARBO-veiligheid en Openbare Orde en Veiligheid ontstond een risico welke diende te worden beheerst. De gemeente Rheden heeft in de tussentijd het projectgebied afgegrendeld met bouwhekken.

Om een veilige werkomgeving te garanderen is Euroradar benaderd voor het opsporen en vrijgeven van Conventionele Explosieven (CE) van het projectgebied.

by in Achtergrond, Algemeen, Blog, Conventionele Explosieven, Kennisbank

Nieuw Certificatieschema Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten CS-OOO

Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de WSCS OCE certificering wijzigen naar het nieuwe Certificatieschema Opsporen van ontplofbare oorlogsresten CS-OOO. Een aantal zaken zijn hierbij van belang om te benoemen. De belangrijkste veranderingen hebben we hieronder op een rij gezet:

De term ‘Opsporen Conventionele Explosieven’, ook wel ‘Niet Gesprongen Explosieven’ NGE genoemd, wordt aangepast naar ‘Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’;
De eisen voor uitvoering van historisch vooronderzoek CE worden ondergebracht in een privaatschema vooronderzoek en risicoanalyse;
Eisen aan deskundigheid van personeel wordt overgebracht naar een verplichte aparte persoonsregistratie CS-OOO. Dit is ingericht vanuit grondslag accreditatienorm NEN-EN ISO/ IEC 17021-1:2015, gericht op managementsystemen;
Eisen die worden gesteld aan certificerende instellingen zijn opgenomen in het certificatieschema (voorheen was dit opgenomen in de WDA&T).

by in Blog, Projecten Explosieven opsporen

Watergangen verbreden en verdiepen in op explosieven verdacht gebied

Waterschap Rivierenland is van plan om een aantal watergangen in haar beheersgebied te  verbreden en verdiepen ten behoeve van het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Op deze manier wordt ruimte gegeven voor de ontwikkeling van flora en fauna.

In het werkgebied van Waterschap Rivierenland dat zich uitstrekt onder en boven de Waal is tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten. Uit Historisch Vooronderzoek, uitgevoerd door BeoBOM is gebleken dat een aantal van de beoogde locaties verdacht zijn op de aanwezigheid van uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven conventionele explosieven (CE).