Tag Archives: OCE deskundige

by in Algemeen, Blog, Projecten Explosieven opsporen

Voormalige hockeyvelden Dieren, gemeente Rheden vrijgegeven van explosieven

Onlangs kreeg Euroradar van de gemeente Rheden het verzoek om de ondergrond van de voormalige hockeyvelden aan de Admiraal Helfrichweg te onderzoeken op explosieven. Deze explosieven zijn mogelijk achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog.

De aanleiding hiervoor waren diverse grondroerende werkzaamheden die waren uitgevoerd ten behoeve van een archeologisch veldonderzoek. Tijdens het graven van de archeologische proefsleuven was reeds een aantal granaten aangetroffen. In het kader van de ARBO-veiligheid en Openbare Orde en Veiligheid ontstond een risico welke diende te worden beheerst. De gemeente Rheden heeft in de tussentijd het projectgebied afgegrendeld met bouwhekken.

Om een veilige werkomgeving te garanderen is Euroradar benaderd voor het opsporen en vrijgeven van Conventionele Explosieven (CE) van het projectgebied.