Explosieven Opsporing

Waarom is explosieven opsporing / onderzoek nodig?

Het is volgens de Nederlandse wet verplicht om een historisch vooronderzoek te laten verrichten voordat u ergens grondroerende werkzaamheden gaat uitvoeren. Uit dit vooronderzoek kan blijken dat er in het verleden oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden binnen uw projectgebied waardoor het als ‘verdacht op conventionele explosieven’ wordt aangemerkt. In dit geval bent u ook verplicht om een explosieven opsporing te laten verrichten, zodat u en al het betrokken personeel in een veilige werkomgeving kan werken.

Informeer allereerst bij de betrokken gemeente(s) of er al een historisch vooronderzoek beschikbaar is, voordat u deze laat verrichten.

Niet gesprongen (conventionele) explosieven

Als uw werkgebied verdacht is op Conventionele Explosieven (CE) of Niet Gesprongen Explosieven (NGE) dan wordt hiermee bedoeld dat er een kans is dat er explosieven in de grond bevinden. Dit kan variëren van pistoolmunitie tot vliegtuigbommen.

Elk project vereist een degelijk onderzoek en een passende detectiemethode. Wilt u meer weten over de werkwijze bij explosievenopsporing? Lees dan hier alles over de stappen die daarbij horen.

Zoals u zult begrijpen is expertise onmisbaar en van groot belang. Een verkeerde handeling kan grote gevolgen hebben. euroradar kan door jaren ervaring in het team, u de expertise bieden die u nodig heeft.

Wat is de duur van explosievenopsporing?

Zoals omschreven is elk project anders en vereist ieder project veel aandacht en zorgvuldigheid tijdens zowel de voorbereiding als uitvoer. De duur van opsporing- en benaderwerkzaamheden is geheel afhankelijk van het aantal te benaderen objecten en dat is zonder detectieresultaten dus lastig om in te schatten.

Graag kijken wij met u naar de mogelijkheden en denken wij mee zodat er altijd een passende oplossing wordt gevonden.

Meer weten over explosieven opsporing?

Indien u vragen heeft over explosieven opsporing en wat het voor uw project betekent, kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen.