Explosieven Opsporing

Waarom is explosieven opsporing / onderzoek nodig?

Het is volgens de Nederlandse wet verplicht om een historisch vooronderzoek te laten verrichten voordat u ergens grondroerende werkzaamheden gaat uitvoeren. Uit dit vooronderzoek kan blijken dat er in het verleden oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden binnen uw projectgebied waardoor het als ‘verdacht op Ontplofbare Oorlogsresten’ wordt aangemerkt. In dit geval bent u ook verplicht om een explosieven opsporing te laten verrichten, zodat u en al het betrokken personeel in een veilige werkomgeving kan werken.

Informeer allereerst bij de betrokken gemeente(s) of er al een historisch vooronderzoek beschikbaar is, voordat u deze laat verrichten.

 

Bodemvondst Mortier Granaat
Benaderen CE Niet Gesprongen Explosief
Bodemvondst Bazooka Antitank Raket

Ontplofbare Oorlogsresten

Als uw werkgebied verdacht is op Ontplofbare Oorlogsresten (OO) of Niet Gesprongen Explosieven (NGE) dan wordt hiermee bedoeld dat er een kans is dat er explosieven in de grond bevinden. Dit kan variëren van pistoolmunitie tot vliegtuigbommen.

Elk project vereist een degelijk onderzoek en een passende detectiemethode. Wilt u meer weten over de werkwijze bij explosievenopsporing? Lees dan hier alles over de stappen die daarbij horen.

Zoals u zult begrijpen is expertise onmisbaar en van groot belang. Een verkeerde handeling kan grote gevolgen hebben. Euroradar kan door jaren ervaring in het team, u de expertise bieden die u nodig heeft.

Wat is de duur van explosievenopsporing?

Zoals omschreven is elk project anders en vereist ieder project veel aandacht en zorgvuldigheid tijdens zowel de voorbereiding als uitvoer. De duur van opsporing- en benaderwerkzaamheden is geheel afhankelijk van het aantal te benaderen objecten en dat is zonder detectieresultaten dus lastig om in te schatten.

Graag kijken wij met u naar de mogelijkheden en denken wij mee zodat er altijd een passende oplossing wordt gevonden.

Oppervlakte detectie

Meer informatie

Laagsgewijs Ontgraven Asbest Sanering

Dieptedetectie

Meer informatie

Foto uitzetten dieptedetectie oce opsporing conventionele explosieven

Begeleiden boringen

Meer informatie

Begeleiden sonderingen

Meer informatie

Header Basis OCE Cursus Basiskennis Opsporing Explosieven

Gecertificeerd

CS-OOO Deelgebied A en B
ISO 9001 -2015
VCA** 2017 6.0

Deskundig

Gediplomeerde CS-OOO deskundigen

Ervaring

Oud EODérs
Meer dan 30 jaar ervaring

Meer weten over explosieven opsporing?

Indien u vragen heeft over explosieven opsporing en wat het voor uw project betekent, kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen.