Dieptedetectie

Wat is dieptedetectie?

Wanneer uw projectgebied verdacht is op ontplofbare oorlogsresten dieper dan 4m-maaiveld, dient er dieptedetectie te worden toegepast om het projectgebied vrij te kunnen geven.

Dit kan op meerdere manieren; vaak wordt er een chaindrive uitgerust met een magnetometerconus. Deze conus detecteert met een straal van ongeveer 1,25 meter en zal alle metalen verstoringen weergeven. Een Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten van Euroradar kijkt dan “live” mee naar de data en beoordeelt tijdens het onderzoek of de metingen veilig kunnen worden voortgezet.

Dieptedetectie explosieven
Chaindrive installatie, uitgerust met magnetometer conus ten behoeve van diepte detectie

Wanneer wordt dieptedetectie toegepast?

Dit is afhankelijk van het doel en het type werkzaamheden dat u wilt uitvoeren. Als u geofysische boringen of een kleefmeting wilt uitvoeren, dan is begeleiding van de sonderingen of boringen meestal voldoende. Er wordt dan niet gezocht naar ontplofbare oorlogsresten.

Bent u voornemens om heiwerkzaamheden uit te voeren, dan is de noodzaak van dieptedetectie sterk afhankelijk van de trillingsinvloed van het type funderingspaal dat u gaat gebruiken. Het kan soms noodzakelijk zijn om de grond vrij te geven van ontplofbare oorlogsresten omdat de trillingen die ontstaan door bijvoorbeeld heien tot ongecontroleerde detonatie van explosieven kunnen leiden.

Hoe verloopt het dieptedetectie proces?

Indien het projectgebied ook vanaf het maaiveld tot 4m-maaiveld verdacht is op de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten wordt het gebied eerst vrijgegeven door middel van oppervlaktedetectie. Dit is nodig omdat een bij dieptedetectie toegepaste magnetometer-conus, in de eerste 4 meter de machine meet waarmee de magnetometer-conus de grond in wordt gedrukt.

Als een onderzoekslocatie is vrijgegeven zal de Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten daarna live meekijken naar de data die wordt opgenomen bij dieptedetectie metingen. Deze data wordt ook digitaal opgeslagen en beoordeeld door een Senior Deskundige Ontplofbare Oorlogsresten.

Hoeveel metingen er nodig zijn en hoeveel tijd een dieptedetectie-onderzoek in beslag neemt, is afhankelijk van uw werkzaamheden en het aantal gemeten verstoringen.

Meer informatie?

Heeft u vragen met betrekking tot het opsporen van explosieven (ontplofbare oorlogsresten) ? Of wilt u graag weten wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

    Upload hier je bestanden

    Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. (*)

    Lees hier onze privacyvoorwaarden