Dieptedetectie

Wat is dieptedetectie?

Wanneer uw projectgebied verdacht is op Conventionele Explosieven (CE) op een grotere diepte dan 4m-mv, dan dient er dieptedetectie te worden toegepast om het projectgebied vrij te kunnen geven.

Dit kan op meerdere manieren; vaak wordt er een sondeereenheid uitgerust met een magnetometerconus. Deze conus detecteert met een straal van ongeveer 1,5 meter en zal alle metalen verstoringen weergeven. Een OCE-Deskundige van euroradar kijkt dan “live” mee naar de data en beoordeelt tijdens het sonderen of deze veilig kunnen worden voortgezet.

Wanneer wordt dieptedetectie toegepast?

Dit is afhankelijk van het doel en het type werkzaamheden dat u wilt uitvoeren. Als u geofysische boringen of een kleefmeting wilt uitvoeren, dan is begeleiding van de sonderingen of boringen meestal voldoende. Er wordt dan niet gezocht naar Coventionele Explosieven.

Bent u voornemens om om heiwerkzaamheden uit te voeren, dan is het sterk afhankelijk van de trillingsinvloed van het type paal dat u gaat gebruiken. Het kan soms noodzakelijk zijn om de grond vrij te geven van Conventionele Explosieven, omdat de trillingen die ontstaan door bijvoorbeeld heien tot ongewenste detonatie van explosieven kunnen leiden.

euroradar kan u ontzorgen en voor u en uw werknemers een veilige werkomgeving garanderen. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies op maat.

Chaindrive Opsporing conventionele Explosieven Diepte detectie oce

Chaindrive installatie, uitgerust met magnetometer conus ten behoeve van diepte detectie

Hoe verloopt het dieptedetectie proces?

Indien het projectgebied ook vanaf het maaiveld tot 4m-mv verdacht is op de aanwezigheid van CE, dan wordt eerst het gebied vrijgegeven door middel van oppervlaktedetectie. Dit gebeurt omdat de magnetometer conus van de sondeereenheid of chaindrive de eerste meters zichzelf meet.

Als een sondeerlocatie is vrijgegeven dan zal de OCE-deskundige daarna live meekijken naar de data. Deze data wordt ook digitaal opgeslagen en beoordeeld door een Senior OCE-Deskundige.

Hoeveel sonderingen er nodig zijn en hoeveel tijd de dieptedetectie kost is afhankelijk van uw werkzaamheden en het aantal verstoringen dat er wordt gemeten.

Wilt u meer informatie over diepte detectie?