Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Binnen de archeologische monumentenzorg heeft het behoud van vindplaatsen in-situ sterk de voorkeur, zo ook binnen de nieuwe Erfgoedwet. Soms is het niet te voorkomen dat er toch op een vindplaats gebouwd gaat worden. Bij reguliere opgravingen gaan vaak veel van de aanwezige archeologische sporen verloren, waardoor deze later nooit meer opgegraven kunnen worden, of op een andere manier bij toekomstige bouwplannen betrokken kunnen worden.

Grondradar kan worden ingezet om vindplaatsen en plaatsen van archeologische waarde in kaart te brengen, waarna de resultaten zullen bijdragen aan juiste besluitvorming om tot een archeologievriendelijke bouwoplossing te komen.

Vormen van geofysisch onderzoek, zoals de grondradar, kunnen tevens worden ingezet om als onderdeel van een reeds lopend archeologisch vooronderzoek op een snelle, non-destructieve manier een indicatie van de aanwezige archeologische waarden te verkrijgen. Deze methode is een goedkoop en snel alternatief voor traditioneel prospectief booronderzoek en kan eenvoudig de lokale bodemopbouw in beeld brengen.

RAPPORTAGES AFGESTELD OP UW PROJECT

De mogelijkheden van grondradar in de archeologie

Grondradar (GPR) vormt een ideaal middel voor het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van een breed scala aan archeologische toepassingen, waaronder:

 • het karteren van begraafplaatsen;
 • hetopsporen van fundamenten, objecten en ondergrondse structuren;
 • het in kaart brengen van de bodemopbouw;
 • het in beeld brengen van vliegtuigcrashes;
 • het vinden van bunkers en ondergrondse holtes.

Non-destructief onderzoek

3D-weergave van de ondergrond
Kostenbesparend
Geen verrassingen

Het Proces

Grondradardetectie
Analyse metingen
Data-interpretatie
Rapportage

Heldere Rapportages

Overzichtstekening
3D-model
Detectierapport

euroradar

ISO 9001 en VCA Gecertificeerd
Conform KNA
IVO Verkenning

Meer weten over archeologisch onderzoek?

Indien u vragen heeft over archeologisch onderzoek en wat het voor uw project betekent, kunt u natuurlijk vrijblijvend contact met ons opnemen.

  Upload hier je bestanden

  Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. (*)

  Lees hier onze privacyvoorwaarden