Hoe grondradar gaat bijdragen aan het CROW500 proof maken van de graafsector

Hoe grondradar gaat bijdragen aan het CROW500 proof maken van de graafsector
22 september 2020 Han
euroradar grondradar crow500 proof

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is in 2020 van start gegaan met programma CROW 500 proof. En het COB gaat dit jaar tevens van start met het initiatief Samen zonder Schade.

Maar wat is nou die CROW 500 ? en waarom gaat grondradar zo’n belangrijke rol spelen bij het CROW500 proof worden van de sector?

CROW 500

Iedereen in de sector is verantwoordelijk voor het voorkomen van graafschade. De CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ is een samenvoeging van de publicaties CROW 250 en de CROW 308. Deze nieuwe CROW500 publicatie is bedoeld om een brug te slaan tussen de wetgeving en de weerbarstige praktijk. De richtlijn CROW 500 bevat vijf fases te weten:

  • Initiatieffase – tijd en budget
  • Onderzoeksfase – oriëntatie en inventarisatie
  • Ontwerpfase – maatregelenplan lokaliseren
  • Werkvoorbereiding fase – werkinstructies en graafmelding
  • Uitvoeringsfase – instructie en evaluatie

Download de volledige Check & Go kaart hier

De CROW 500 bestaat al een tijdje maar wordt toch niet altijd consequent toegepast. Daarom heeft men bij het KLO en COB een programma opgestart om nalevering van de zaken in de regelgeving meer tussen de oren van de gehele sector te krijgen.

Crow500 Proof van KLO

Met het programma ‘Graafketen Nederland CROW 500 proof’ zet de graafketen in op CROW 500 compliancy. De graafketen wordt hierbij vertegenwoordigd door het KLO en heeft de steun van de wetgever en de toezichthouder. Dit wil zeggen dat in het hele proces wordt gehandeld conform de CROW 500.

Na uitvoering van dit programma is de graafketen in Nederland uiterlijk 1 januari 2022 CROW 500-proof. Dit houdt in dat men adequaat is voorbereid om alle graafwerkzaamheden zorgvuldig uit te kunnen voeren. Enkele voorbeeld van de uitdagingen waar we de komende tijd voor staan zijn: de energietransitie, klimaat-adaptatie en de 5G uitrol. Het gezamenlijke doel is het voorkomen van alle vermijdbare graafschade.

Samen zonder schade van COB

Het project ‘Samen zonder schade’ van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) is erop gericht de cultuur en werkwijze van het ‘moeten’ binnen het zorgvuldig graafproces te veranderen in een samenwerkingsverband van ‘willen’. Hierbij is het mechanisme van gedeelde belangen het doel. De producten in een samenwerkingsverband zijn hierbij een middel.

Fase 1 van het COB project omvat het onderzoeken wat er nu echt speelt. Dit gebeurt in samenwerking met het KLO. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de menselijke component. Dit zal met name gebeuren door in gesprek te gaan, te luisteren en als gehele sector met elkaar te werken aan de nodige cultuuromslag. Er wordt een serious game ontwikkeld die helpt om de bewustwording te vergroten.

Fase 2

Na evaluatie en afronding van fase 1 worden tools ontwikkeld en een sociale omgeving ingericht. Voor de borging wordt door het COB samen met het KLO en CROW opgetrokken. Het beoogde resultaat is dat de gehele keten een verzameling van bestaande en aanvullende middelen implementeert en uitdraagt. De eerder genoemde kennis- en belangenorganisaties zullen hierbij faciliteren. Onze collega Han Beukers is actief lid van het COB en levert tevens een actieve bijdrage aan dit project. Lees het volledige artikel hier

Hoe kan Grondradar helpen bij het CROW500 proof worden?

Met name in de initiatief- en onderzoeksfase van het CROW 500 proces is het belangrijk dat er goed wordt voorbereid. In die belangrijke fase wordt van de opdrachtgever gevraagd dat hij aandacht besteedt aan het bepalen van de mogelijke risico’s in de ondergrond. De ondergrond dient hierbij in kaart te worden gebracht en het vraagstuk kabels en leidingen komt tevens aan bod. Tijdens zowel de onderzoeksfase als de ontwerpfase van de CROW 500  is de inzet van een grondradar oplossing dus van grote waarde bij het voorkomen van graafschade. De initiatiefnemer kan met deze informatie al in een vroeg stadium een veilig maatregelenplan maken.

Door gebruik te maken van “de Digitale Proefsleuf ” van euroradar kan de werkelijke ligging van kabels en leidingen inzichtelijk worden gemaakt.

Hoe werkt het?

Na het inmeten van het gewenste tracé of terrein wordt de grondradar data geanalyseerd, geijkt en verwerkt. Tijdens het verwerkingsproces word naast de KLIC Data op locatie desgewenst ook de nieuw aan te leggen kabels of leidingen toegevoegd.

Als visueel eindresultaat leveren we deze data op in een AutoCAD file en BlindGuide Zip file.

Tekening Kabels en Leidingen

Met deze digitale informatie kun je op kantoor en op de bouwlocatie de correcte situatie visualiseren en daarmee ook gerichte proefsleuven maken daar waar nodig. Het gevolg daarvan is dan tevens dat de grond minder geroerd hoeft te worden voor onnodige proefsleuven. Hiermee wordt dus niet alleen risico beperkt maar ook nog eens geld bespaart. Ook voor het maken van gestuurde boringen in je project kan vooraf met de grondradar worden bepaald waar nog ruimte in de ondergrond kan worden gevonden.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*