Grondradar projecten: Wapening en aanwezigheid van heipalen opsporen

Grondradar projecten: Wapening en aanwezigheid van heipalen opsporen
2 maart 2022 Han
Grondradar resultaten wapening heipalen

In de serie van bijzondere projecten ontvingen we begin 2021 wederom een bijzondere grondradar vraag over wapening, voerbelasting en heipalen van een van ’s werelds grootste pakketbezorgers.

“Kun je met grondradar de aan of afwezigheid van wapening en positie van heipalen detecteren? “

We zijn voornemens om goederen op te slaan op de vloer van het ons warehouse. Wegens gebrek aan technische informatie of archiefmateriaal, was het onduidelijk of de vloer het voorgenomen gewicht van de te plaatsen goederen kan dragen.

Daarom werd Euroradar benaderd om een grondradaronderzoek uit te voeren. Tevens vroeg men ons of we ook de dikte van de betonvloer in kaart konden brengen.

Voor het betreffende projectgebied zijn wij uitgegaan van de aangeleverde informatie door de opdrachtgever.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Tijdens fase 1 is het gebied strook na strook ingemeten, waarbij de stroken elkaar steeds overlappen. In fase 2 is het geheel ingemeten gebied, nogmaals ingemeten, ditmaal vanuit de andere richting. Via het principe van overlappende stroken wordt hiermee het beste resultaat verkregen. Onderstaande afbeeldingen geven het principe van het vlak dekkend inmeten weer.

Grondradar fase 1
Grondradar fase 2

Interpretatie

Na het opnemen van de grondradardata is de data door een data-analist van Euroradar verwerkt. In de software worden de locaties met signalen geselecteerd om zo uit de ruwe data locaties met verstoringen in de ondergrond te selecteren. Wanneer een signaal door meerdere aangrenzende kanalen te volgen is betekend dit dat er een langer voorwerp aanwezig is in de bodem. Veelal zijn dit kabels en/of leidingen, of in dit geval bijvoorbeeld betonwapening of ijzeren balken.

grondradar slices

Wat hebben we gevonden?

Op basis van het grondradaronderzoek hebben wij aan onze opdrachtgever een uitgebreid rapportage uitgebracht. In het kort konden we de volgende conclusies trekken:

  1. De kwaliteit van de radarbeelden is voldoende om de wapening duidelijk te zien en aan te geven. We konden dus met zekerheid vaststellen dat er betonwapening in de vloer aanwezig is.
  2. De ligging en diepte van vermoedelijke stelconplaten/versterkte wapeningselementen is duidelijk te zien. (zoals afgebeeld in de foto met grondradar data bovenaan dit artikel)
  3. Voor de fundatie met wapening hebben we een dikte kunnen vaststellen en rapporteren.
  4. Omdat de data onvoldoende beeld gaf of er heipalen aanwezig zijn hebben we dit ook als zodanig gerapporteerd.

Advies

Aan de hand van de weergegeven grondradarresultaten hebben we geen conclusie kunnen geven over de geschiktheid van de fundatie in correlatie met de belastbaarheid van de vloer en de daarop te bouwen stellages. Dit grondradaronderzoek heeft wel bijgedragen in een beter inzicht in de vloer. Er is duidelijk dat er betonwapening aanwezig is en dat deze ruimtelijk varieert. Tevens is er een indicatie gegeven van de dikte van de vloer. Eventuele palen werden niet waargenomen in de dataset.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*