Terrein voor windpark Nij Hiddum Houw vrij van explosieven

Terrein voor windpark Nij Hiddum Houw vrij van explosieven
27 januari 2021 Han
Banner project Nij Hiddum Houw

Aan de Friese zijde van de afsluitdijk is gestart met de ontwikkeling van het Windpark Nij Hiddum-Houw. Het gebied rondom de Afsluitdijk is het toneel geweest van oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gebied is als verdacht verklaard op de aanwezigheid van uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven ontplofbare oorlogsresten.

Combinatie Jansma Westra gaat het project van windpark Nij Hiddum-Houw realiseren. Ten behoeve van dit windpark zullen er tijdelijke en permanente opstelplaatsen voor hijskranen, toegangswegen, kabelsleuven en windmolenlocaties worden gerealiseerd.

Uit het historisch vooronderzoek “Windmolenpark NIJ Hiddum Houw” is gebleken dat de project locatie verdacht is op de aanwezigheid van achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten (voorheen genaamd Conventionele Explosieven of CE).

Vondsten

Nadat de non-realtime detectiewerkzaamheden zijn uitgevoerd heeft het team van Euroradar, aan de hand van een objectenlijst, aan de hand van een objectenlijst, de explosieven benaderd.

Bij 60 objecten bleek het, na blootlegging van het object, niet om achtergebleven ontplofbare oorlogsresten te gaan. Een aantal locaties betroffen “vuilputten”. In de vuilputten troffen we onder andere resten van schoenen, potten, pannen en dierlijke botten aan.

Eén object bleek een brisantgranaat van 25 pnd met een schokbuis no.119 te zijn. Vier putten die direct erna in lijn lagen, bleken zogenaamde “scherven putten” van dezelfde soort granaten te zijn. Inmiddels zijn deze veiliggesteld en verwijderd. Ook vonden we een lege huls van een Duitse granaat. Deze was niet meer gevaarlijk.

Herkomst granaat

De eerdergenoemde Britse granaat is waarschijnlijk ingezet tijdens de bevrijding door het 13th Field Regiment Royal Canadian Artillery. Op 15 april 1945 trok dit regiment van de flank van Friesland richting Delfzijl, in opmars richting Duitsland. Uit ‘War Diaries’ blijkt dat deze eenheid op de 15de rond Joure zat en de 16de in Bolsward.

Ontplofbare oorlogsresten windpark Nij Hiddum Houw

Vernietiging

Op 19 januari jl. is de eerder genoemde granaat door de Maritieme Compagnie van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onschadelijk gemaakt. De vernietiging heeft plaats gevonden op de door de gemeente aangewezen locatie in Makkum.

Na deze vernietiging is het volledige projectgebied vrijgegeven voor de reguliere werkzaamheden voor de bouw van het windpark. Dit is tevens het startsein voor de verdere bouw van windpark Nij Hiddum-Houw. De zestien windmolens die nu in het gebied rond Cornwerd staan, worden vervangen door negen hogere en krachtiger exemplaren die samen windpark Nij Hiddum-Houw vormen. De nieuwe windmolens krijgen een tiphoogte van 177 meter.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*