Tag Archives: vooronderzoek

by in Blog, Projecten Explosieven opsporen

Watergangen verbreden en verdiepen in op explosieven verdacht gebied

Waterschap Rivierenland is van plan om een aantal watergangen in haar beheersgebied te  verbreden en verdiepen ten behoeve van het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Op deze manier wordt ruimte gegeven voor de ontwikkeling van flora en fauna.

In het werkgebied van Waterschap Rivierenland dat zich uitstrekt onder en boven de Waal is tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten. Uit Historisch Vooronderzoek, uitgevoerd door BeoBOM is gebleken dat een aantal van de beoogde locaties verdacht zijn op de aanwezigheid van uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven conventionele explosieven (CE).

by in Achtergrond, Algemeen, Blog

Ministerie van EZK vraagt graafsector om extra zorgvuldigheid in verband met COVID-19

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in een brief aan de graafsector gevraagd om nu extra zorgvuldig te zijn bij het graven om graafschades te voorkomen. Samen met het Kadaster vraagt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan alle bedrijven en organisaties die graafwerkzaamheden uitvoeren om nu meer dan ooit alle middelen in te zetten om graafschade te voorkomen.