Watergangen verbreden en verdiepen in op explosieven verdacht gebied

Watergangen verbreden en verdiepen in op explosieven verdacht gebied
2 september 2020 Han
Britse-Sherman-tank-Sherman-Firefly-van-2nd-Battalion-Irish-Guards-Guards-Armoured-Division-op-de-weg-van-Nijmegen-naar-Elst-bij-Ressen-op-21-september-1944

Waterschap Rivierenland is van plan om een aantal watergangen in haar beheersgebied te  verbreden en verdiepen ten behoeve van het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Op deze manier wordt ruimte gegeven voor de ontwikkeling van flora en fauna.

In het werkgebied van Waterschap Rivierenland dat zich uitstrekt onder en boven de Waal is tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten. Uit Historisch Vooronderzoek, uitgevoerd door BeoBOM is gebleken dat een aantal van de beoogde locaties verdacht zijn op de aanwezigheid van uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven conventionele explosieven (CE).

Veilig

Om de archeologische en milieukundige bodemonderzoeken in op explosieven verdachte gebieden veilig te kunnen laten plaatsvinden, zijn de onderzoekswerkzaamheden voor de watergangen uitgevoerd onder begeleiding van een OCE-deskundige van euroradar. Indien er signalen werden gemeten die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van explosieven, is ervoor gekozen om de archeologische of milieukundige boring te verplaatsen, zodat deze alsnog veilig konden worden uitgevoerd.

Watergangen Buren 1944

Rapportage

Teneinde een inschatting voor het vervolg te kunnen maken is de waterbodem gelijktijdig bemonsterd. Mogelijke extra kosten voor extra ontgravingen of saneringen konden zo ook in kaart worden gebracht. De eerste locaties zijn onderzocht en de resultaten zijn door Tijhuis ingenieurs verwerkt in een adviesrapport voor Waterschap Rivierenland. Deze rapportage geeft inzicht bij het nemen van de besluiten welke percelen geschikt zijn voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Meer weten

Wil je meer weten over explosieven opsporing en hoe die jou kan helpen bij het veiliger maken van jouw project aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dan kan dat door gewoon te bellen of via het contactformulier.

Comments (0)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*