Tag Archives: wscs-oce

by in Achtergrond, Algemeen, Blog, Conventionele Explosieven, Kennisbank

Nieuw Certificatieschema Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten CS-OOO

Naar verwachting zal op 1 januari 2021 de WSCS OCE certificering wijzigen naar het nieuwe Certificatieschema Opsporen van ontplofbare oorlogsresten CS-OOO. Een aantal zaken zijn hierbij van belang om te benoemen. De belangrijkste veranderingen hebben we hieronder op een rij gezet:

De term ‘Opsporen Conventionele Explosieven’, ook wel ‘Niet Gesprongen Explosieven’ NGE genoemd, wordt aangepast naar ‘Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten’;
De eisen voor uitvoering van historisch vooronderzoek CE worden ondergebracht in een privaatschema vooronderzoek en risicoanalyse;
Eisen aan deskundigheid van personeel wordt overgebracht naar een verplichte aparte persoonsregistratie CS-OOO. Dit is ingericht vanuit grondslag accreditatienorm NEN-EN ISO/ IEC 17021-1:2015, gericht op managementsystemen;
Eisen die worden gesteld aan certificerende instellingen zijn opgenomen in het certificatieschema (voorheen was dit opgenomen in de WDA&T).

by in Blog, Projecten Explosieven opsporen

Watergangen verbreden en verdiepen in op explosieven verdacht gebied

Waterschap Rivierenland is van plan om een aantal watergangen in haar beheersgebied te  verbreden en verdiepen ten behoeve van het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Op deze manier wordt ruimte gegeven voor de ontwikkeling van flora en fauna.

In het werkgebied van Waterschap Rivierenland dat zich uitstrekt onder en boven de Waal is tijdens de Tweede Wereldoorlog hevig gevochten. Uit Historisch Vooronderzoek, uitgevoerd door BeoBOM is gebleken dat een aantal van de beoogde locaties verdacht zijn op de aanwezigheid van uit de Tweede Wereldoorlog achtergebleven conventionele explosieven (CE).